TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0


Film première
Tijdens de RCE werkconferentie op 3 december 2018 presenteerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de publicatie ‘KEER’ met resultaten van het ‘Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma’ en pleit voor een nieuw nationaal programma voor een geïntegreerde aanpak van het energie- en klimaatvraagstuk. Via een tentoonstelling, film en publicatie werden de resultaten naar buiten gebracht; alle drie in samenwerking met Vereniging Deltametropool tot stand gekomen. Aan de hand van vier van de zestien projecten, interviews met de ontwerpers en met landschapsarchitect Dirk Sijmons en stedenbouwkundige Joost Schrijnen maakt de film het belang van ontwerpend onderzoek in relatie tot de aanpak van het energie- en klimaatvraagstuk duidelijk. Één van de interviews was met landschapsarchitect Linde, waar zij spreekt over een modern stuk erfgoed: het Rotterdam Central District waar ook veel ontwerpend onderzoek wordt verricht om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen.

City walk Rotterdam Central District
City walk Rotterdam Central District


City Walk Rotterdam Central District
De ‘City Walk Rotterdam Central Dictrict’ was onderdeel van het programma van de RCE werkconferentie. Een grote groep erfgoed specialisten zijn door Linde en Nora meegenomen in het Rotterdam Central District op een klimaatadaptieve tijdreis, van het verleden, in het heden, naar de toekomst. Waar de locaties enerzijds een sterk verband hebben met de geschiedenis en anderzijds binnenkort in ontwikkeling gaan of waar al iets is gebeurd. Bekijk hier de brochure waar u leest welke klimaatadaptieve highlights, inspiratie en informatie is besproken tijdens de city walk.

Wat nu rest is om alle opgedane kennis van de afgelopen tijd te bundelen in een boek. Over de afronding hiervan later meer.

Bron: De foto’s van het heden zijn van Aad Hoogendoorn. De Diergaardesingel foto van het verleden is van Hedwich de Vries en het ontwerp voor de toekomst van Robbert Jan.

 

Geef een reactie