TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

Met elkaar in gesprek
De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug, de coalities worden gesmeed. Er breekt een spannende tijd aan voor bestuurders en ambtenaren om hun speerpunten (weer) op de agenda te krijgen. De hoogste idealen en realiseerbare ideeën zijn het doel. Eigenlijk niet anders dan wij als ontwerpers hebben. Een nieuwe start is in onze ogen een uitgelezen kans om bekende – maar ook minder bekende- banden aan te halen. Daarom nodigen we u graag uit om 1 keer per maand kort met ons in gesprek te gaan over dé sublieme buitenruimte. Het is tijd om elkaars ervaringen te delen, elkaar aan te moedigen, elkaar te inspireren met oplossingen, maar ook om elkaars problemen of frustraties te delen. Wij gaan graag regelmatig met u het gesprek aan om zo gaandeweg (meer) van elkaar te leren, en op zoek te blijven naar de realisatie van onze gezamenlijke idealen. Daarom bieden wij via een maandelijkse blog een nieuw kennisplatform aan.

Open (schets)boek
Als start geven we u graag een persoonlijk en vertrouwelijk schetsboekje mee. Hiermee willen wij graag de discussie openen. Hoe dynamisch het proces ook is en hoeveel randvoorwaarden er al bekend zijn of niet, het is van groot belang om elkaar in een open houding te ontmoeten en al schetsend, tekenend en rekenend –gezamenlijk- de oplossingsruimte te verkennen.

Wij vinden het als ontwerpers van belang om zo vroeg mogelijk in het proces aan tafel te zitten met specialisten in beheer en onderhoud, civiele techniek, beleidsbepalers en (toekomstige) gebruikers. Zo verkennen we gezamenlijk de beperkingen en de kansen per vakgebied en voor een geheel project.

Draagvlak als boost
Het is bijzonder om te zien wat er gebeurt als iedereen vrij kan denken en mee kan denken in het proces. Behalve dat het een stuk sneller gaat, vergroot het draagvlak en kunnen we doortastend aan het werk. Helaas is het niet altijd het geval dat ontwerpprocessen interdisciplinair en integraal worden georganiseerd, maar toch vaak lineair en daarmee kosten-, tijd- en draagvlak ondermijnend. Wat is uw ervaring met interdisciplinaire processen? Lukt het u om deze binnen de gemeente te organiseren? Tegen welke problemen of kansen loopt u aan?

Blader door ons schetsboekje als een mogelijk resultaat van een eerste interdisciplinaire verkenning, om zo een project een ‘boost’ te geven.

 

Sketchbook_elementen ecopassage 24feb2014.indd

 

We horen graag van u!

 

Robbert Jan van der Veen en Esther de Graaf

Geef een reactie