TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

Kansen voor natuurbegraven
Op de klanken van Michael Jacksons Thriller sluipt Rutger van PowNews door een donker bos. Hij praat met de buren van een geplande natuurbegraafplaats in het Brabantse Schaïk. Een inwoonster ziet het niet zitten: ‘Dan kunnen we straks het bos niet meer in!’ Plannen voor natuurbegraven stuiten nog vaak op weerstand en onbegrip. Omwonenden zijn sceptisch en terreinbeheerders zien vooral de nadelen. Soms ook terecht want te licht ingezet wordt duur betaald. Maar de groep mensen die op een unieke plek midden in de natuur begraven wilt worden groeit -gelukkig. Met groot inlevingsvermogen en het juiste vakmanschap kunnen we waardige plekken maken die de natuur en het landschap veel oplevert.

Kwalitatieve en nieuwe natuur
Een goed ontwerp zien wij als middel om de functies van natuur en recreëren samen te laten gaan met begraven. Ecologische en landschappelijke waarden worden versterkt, de beleving voor bezoekers en nabestaanden vergroot. Het herstel van lanen, boomgaarden, bosjes, weides en waardevolle bouwwerken, maar ook het toevoegen van paden, zitplekken of een fraaie entree met parkeergelegenheid horen bij die kwalitatieve inpassing.

Natuurbegraven biedt mogelijkheden om dichtbij de stad nieuwe natuur te maken. Met afspraken zoals ceremonies voor het middaguur of uitvaarten in tijdelijk afgesloten gebieden, kan confrontatie met de dood voor de gewone wandelaar vermeden worden.

Duurzame garantie
De overheid heeft haar investeringen in de ecologische hoofdstructuur bevroren, natuurorganisaties moeten op zoek naar andere financieringen om aaneengesloten natuur te maken. De grafrechten die langdurig worden afgesloten worden vooraf afgerekend. Dat levert financiële opbrengsten waarmee de initiële investeringen – bijvoorbeeld de aankoop van gronden en landschapsontwikkeling – relatief snel zijn terugverdiend.

Bij het realiseren van een natuurbegraafplaats krijgt de natuur een ‘tijdelijke’ dubbelbestemming. ‘Tijdelijk’ tussen aanhalingstekens omdat na sluiting minimaal 50 jaar niets anders met de grond mag worden gedaan. Dit vraagt om langdurig engagement van private eigenaren, overheden en natuurorganisaties én een goed financieel plan voor langdurig onderhoud. Wij zien de inzet vooral als een strategisch middel: al die tijd is de natuurbestemming zeker gesteld.

Een strategisch plan
sWanneer ontwerp en strategie hand in hand gaan, kan de vraag naar natuurbegraafplaatsen het natuur- en landschapsbeleid van een impuls voorzien. Een goed plan krijgt mensen mee, doorbreekt het taboe en brengt partijen rond de tafel. En het zorgt voor een lange termijnvisie, want wanneer je aan de slag gaat met natuurbegraven is het een keuze voor de lange duur. Dan kun je er maar beter goed over nadenken. Wij helpen u graag eens de voors- en tegens op een rij te zetten.

Meer weten over natuurbegraven? Neem contact op met Esther de Graaf of Koen de Boo.

beeld blog natuurbegraven

Geef een reactie