TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

Transformatie
Iedereen heeft het over transformatie. “We mogen niet meer bijbouwen en moeten het doen met de bestaande voorraad”.  Architecten, installateurs en bouwtechnici duiken erop met allerhande mogelijke slimme oplossingen om gebouwen betaalbaar aan te passen en te verduurzamen. Gebouwen aanpassen omdat het ‘kan’ is niet de opgave. Wij moeten onze bestaande voorraad aanpassen om een duurzaam economisch maatschappelijk systeem te onderhouden; een leefbare stad met een sterke concurrentie positie. Daarbij is het niet belangrijk wat er kan met een gebouw, maar wat die plek kan bijdragen aan die doelstelling.

Ik hoor mijn broer als jonge makelaar 10 jaar geleden nog tegen me zeggen; “Koen, het gaat in het vastgoed om de drie L’en; locatie, locatie & locatie!!” Toen bleef ik enigszins afgeknapt achter met het idee dat hij daarmee toch eigenlijk maar één succesfactor benoemde. Nu echter besef ik me dat de drie L’en belangrijker zijn dan ooit en staan voor 3 belangrijke factoren.

Lokale markt
De eerste L staat voor de lokale markt; Welke sectoren doen het goed in deze omgeving? Welke complementaire faciliteiten zitten er voor die sectoren? Welke typen huurders of kopers hoort daarbij? Wat is de volatiliteit in de markt en bij welke maat en prijsklasse is deze het hoogst? Hieruit kunnen we opmaken hoe het project kan bijdrage aan de positie van de stad, aan welk aanbod het nog ontbreekt en hoe haalbaar onze herontwikkeling is.

Lokaal beleid
De tweede L staat voor Lokaal beleid. Waar wil de overheid heen met de stad? Op welke sectoren zet de gemeente in? Welke complementaire initiatieven zijn er? De trend van herontwikkeling tot hotels is alleen te rechtvaardigen als gemeenten ook inzetten op het verhogen van toerisme of zakelijke congressen beter gaan faciliteren.

Locatie
De derde L staat voor de fysieke locatie kenmerken; Hoe is de bereikbaarheid van de plek geregeld? Wat is de locatie kwaliteit; uitstraling omliggende panden, leefbaarheid gebied, groene kwaliteiten enzovoort? Is er een synergie tussen de fysieke plek en het gebruik na transformatie. Wat is de oriëntatie van het gebouw en de staat van de ondergrond voor bijvoorbeeld gebruik van WKO?

Technisch komen we wel uit de transformatie. De vraag is of we ook hardop durven zeggen waar de echte kansen liggen en wat we juist links moeten laten liggen. Vooral overheden moeten hierin het voortouw nemen. Welke economische regio’s zijn er en hoe kunnen we die verstevigen. Hoe voorkomen we dat we daar afbreuk aan doen door op andere plekken te goedkoop ruimte aan te bieden? Wat niet getransformeerd wordt is nog niet weg, het krijgt de kans om echt nieuwe economie te faciliteren.

 

Geef een reactie