TerugGa terug
  • Laatste reactie: 24 april 2014
  • Aantal reacties: 2

Duurzame ENERGIEDOELSTELLING
Nederland heeft een duurzame energiedoelstelling en als we de media mogen geloven lopen we daar hopeloos mee achter. Een nieuw energie akkoord moet daar zo snel mogelijk verandering in brengen. Het aantal windmolens op land en zee moet drastisch omhoog benadrukte Chris Kuijpers, directeur generaal Milieu en Internationaal op het praktijk congres gebiedsontwikkeling. Hij haalde daarbij aan dat hij vooral verwacht dat er vanuit lokale initiatieven nog veel installatie capaciteit komt, omdat inmiddels duidelijk is dat het een lucratieve business is. De boeren die er in het verleden een hebben geplaatst varen daar nu wel bij.

Kansen voor gebiedsontwikkelaars
Er ligt dus een kans voor gebiedsontwikkelaars en grootschalige grondeigenaren. Wie af stapt van de gedachte dat grond enkel en alleen een productiemiddel is voor woningbouw opent een scala aan verdienmodellen. Het verdienmodel van de windmolens is er wel een van de lange adem en niet de snelle waardesprong. Echter met de bewijsvoering dat het zich terugverdiend en de inzet van overheidsbeleid erachter is het wel een zeker win situatie.

Een integrale benadering
De gebiedsontwikkelaars komen van pas om de opgave integraal aan te vliegen. Niet windmolens lukraak neerkwakken binnen een gemeente, maar gecoördineerd landschappen maken. Naast het leveren van energie kan de omgeving van de molens worden ingericht als sport park, geïntensiveerde landbouw of natuur. Het wisselgeld is een concentratie van vastgoed ontwikkelingen op andere plekken in de gemeente en het gewin dat investeringen dus worden gecombineerd en niet verspreid.

Als gebiedsontwikkelaars hebben we al jaren te maken met integrale oplossingen en flexibilisering van gebieden. De duurzame initiatiefnemers zijn enkel nog gedreven door de verdiencapaciteit van hun investering en opereren dus vanuit een eenzijdig perspectief.

Kennis is de meerwaarde
Zij kunnen veel hebben aan onze kennis: hoe kunnen we maatschappelijke meerwaarde realiseren uit één investering, hoe gaan we om met de verschillende belangen in het gebied en hoe overtuigen we dat we toch al moeten beginnen terwijl het eindbeeld nog onduidelijk is.

Misschien moeten de grond eigenaren zich eens gaan verdiepen in het energie akkoord  en de verdienmodellen achter windmolens. Weet u bijvoorbeeld al wat de verdiencapaciteit is van een 2 MegaWatt installatie? Het kon zomaar is een lucratief alternatief zijn voor de onzekere woningbouw.

2 Reacties op Duurzaamheid zoekt gebiedsontwikkeling

  • Dag plein06ers
    Goed idee, zorg daarbij dat de mensen in de directe omgeving ook aandeelhouder worden. Dan is er een andere beleving van hinder.
    Echter is hierbij in Nederland een ding zeker. Als het echt lucratief zal er door het kabinet passende fiscale maatregelen worden getroffen die het effect voor de burger /aandeelhouder weer teniet zal doen.

  • Rob, eens. Misschien kunnen we ook bij andere gebiedsontwikkelingen de omgeving laten meeprofiteren. Dat geeft ook zekerheid over draagvlak en breng je ook meer zekerheid in de business case. Super ondernemer Richard Branson handelt ook altijd zo, zorg dat de mensen in de directe omgeving van je investering er van profiteren dan zullen ze het een warm hart toe dragen.

Geef een reactie