TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

 

 

Dinsdag 31 mei werd het Uitkijkpunt Ecopassage  de Schie officieel geopend door de gedeputeerde van de provincie Zuid Holland, Floor Vermeulen.

Uiteraard zijn wij daarbij en delen we de foto’s van dit bijzondere moment met jullie. Benieuwd naar het uitkijkpunt in aanbouw? We zijn alvast ter plaatse gegaan: (onder de foto’s gaat het bericht verder)

aanbouw.1 aanbouw.2 aanbouw.3 aanbouw.4

Persbericht:

Opening Uitkijkpunt Ecopassage Schie, laatste schakel in groenblauw lint 

 

Samen met groep 6/7 van R.K. Basisschool De Vlinder uit Schiedam opende gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland op 31 mei 2016 het Uitkijkpunt Ecopassage Schie. Na een educatieve middag op Hoeve Ackerdijk waarbij de leerlingen onder andere weidevogels hebben gespot met Natuurmonumenten en zaadbommetjes maakten bij de boer, zaaiden zij samen met de gedeputeerde het recreatieve uitkijkpunt van de Ecopassage Schie in. De ecopassage vormt de laatste schakel in de natuurverbinding tussen de Ackerdijkse Plassen bij Delft en de Vlietlanden in Vlaardingen: het groenblauwe lint in Midden-Delfland. De Ecopassage Schie is ingericht voor recreatief medegebruik.

Uitkijkpunt 1

Foto: v.l.n.r programmadirecteur IODS Hans Kleij, hoogheemraad waterschap Delfland Marcel Houtzager, wethouder Schiedam Marcel Houtkamp, gedeputeerde Floor Vermeulen.

 

Groenblauw Lint

Deze ecopassage houdt verband met de aanleg van de rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam. Midden-Delfland is het toneel van een historisch programma van de provincie Zuid-Holland en samenwerkingspartners: de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS). Zo werd vorig jaar over de A4 het grootste eco-aquaduct van Nederland geopend. “De realisatie van de A4 door Midden-Delfland zou niet mogelijk geweest zijn zonder investeringen in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen. Extra natuur, recreatieve voorzieningen, saneren van tuinbouwkassen en behoud van weidevogels; in het gebied gebeurt immers zoveel meer dan alleen de aanleg van de rijksweg”, sprak gedeputeerde Floor Vermeulen tijdens de opening.

 

Uitkijkpunt weidevogels

De Ecopassage Schie wordt ingericht voor recreatief medegebruik. Dit betekent dat niet alleen de natuur kan profiteren van de groenblauwe infrastructuur, maar ook de bewoner en bezoeker van Midden-Delfland. Op 31 mei 2016 werd het uitkijkpunt geopend van waaruit onder andere de verscheidenheid aan weidevogels, zoals de grutto en de tureluur, zichtbaar zijn. Daarnaast wordt er binnenkort een voetgangersbrug over de Zweth geplaatst, geheel ontworpen om op te gaan in het gebied. Plein06 ontwierp beide objecten met polderidentiteit in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Movares is verantwoordelijk voor het ontwerp en inrichtingsplan van de ecopassage. De ecopassage zelf bestaat uit een aantal passeerbuizen onder de wegen langs de Schie. Daardoor steken kleine dieren zoals de noordse woelmuis en de waterspitsmuis straks gemakkelijk en veilig de Schie, de Kandelaarweg en Rotterdamseweg/Delftweg over. De Schie en de sloten daar omheen krijgen natuurvriendelijke oevers. Aannemer Markus BV voert de aanleg van de ecopassage uit. Medefinanciers voor de realisatie van dit project zijn het ministerie van IenM en Recreatieschap Midden-Delfland.

 

IODS

Binnen het gebiedsgerichte programma IODS heeft de provincie Zuid-Holland na ruim 60 jaar een doorbraak weten te realiseren met een akkoord over de aanleg van de A4 Delft – Schiedam en investeringen in de kwaliteit van het gebied in en om Midden-Delfland. Dit is uniek in Nederland en een voorbeeld van een aanpak om zowel de bereikbaarheid als de kwaliteit van de leefomgeving fors te verbeteren. Het gaat daarbij om extra natuur (waaronder weidevogelnatuur voor onder andere de grutto), recreatieve voorzieningen zoals het moutainbikeparcours Broekpolder en diverse skeeler- en vaarroutes, duurzame landbouw en een open (weidevogel)landschap. Zie ook www.iods.nl

 

Geef een reactie