TerugGa terug
  • Laatste reactie: 1 oktober 2014
  • Aantal reacties: 3

DE GELUKKIGE STAD

Als we de visuals op Google mogen geloven dan staat de stad van de toekomst vol glimmende torens in vreemde vormen als bergen of puntige machines, waar vliegende objecten rondzoeven.  Geen mens op straat, maar een kille wereld die draait om efficiëntie. Waar is de menselijke maat en ruimte voor de toevallige ontmoeting? Deze beeldvorming komt voort uit het denken over de stad als een verzameling gebouwen. Maar meer dan dat is de stad een verzameling mensen. Mensen die elkaar opzoeken en intensief samenleven. Wat is de toekomst van de stad van mensen?

Iedereen probeert zijn leven zo goed mogelijk in te richten, en gaat op zoek naar geluk en voorspoed. Al die zoektochten komen samen in de stad. Hoe komen die individuele zoektochten samen tot een collectief systeem? Hoe kunnen we een antwoord bieden op de grote uitdagingen van de toekomst als het energie- en voedselvraagstuk? En hoe richten we de stad in om hier ruimte aan te geven? Wij proberen bij plein06 dat systeem naar geluk voor onszelf te doorgronden in ‘de matrix voor geluk’.

De Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow bedacht al eens de piramide voor individueel geluk. Een stapeling van behoeften die elk cummulatief voor meer geluk zorgen; van lichamelijke basisbehoeften tot zelfontplooiing. Wij namen die algemene kennis over het individu en zijn behoeften als basis voor een systeem voor stedelijk geluk. Hierin proberen we  de stedelijke en maatschappelijke behoeften te vangen in vier lagen. Niet als lineair systeem, maar in een matrix, omdat we de behoeften enkel integraal kunnen bekijken.
matrixvoorgeluk
In een vierluik nemen we u de komende weken mee  in ons perspectief op de toekomst van de stad. De ‘matrix van geluk’ is daarin een methode om onze visie in onze projecten te laten landen.

Maar eerst presenteren we u hieronder de lezing die Robbert Jan op 5 september tijdens Monumentendag gaf in Amerongen, waarin hij de matrix voor geluk toelicht aan de hand van een toekomstdroom voor Amerongen.
voorkant presentatie amerongen2

>> Wat is uw droom voor de stad van de toekomst? Welke maatschappelijke en stedelijke behoeften ziet u? Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Laat het ons hieronder weten of stuur een mail.

De presentatie van Robbert Jan is ook te bekijken op: http://www.openmonumentendagamerongen.nl/de-gedroomde-toekomst-van-amerongen-door-plein06

3 Reacties op De gelukkige stad

  • Eens met de strekking. Een stad is geen verzameling gebouwen, maar een dicht op elkaar gepakte verzameling mensen die elkaar ontmoeten. De gebouwen zijn faciliterend. Het gaat om de openbare ruimte tussen de gebouwen, om de straat, om de functies in de plint. De glimmende torens zijn slechts decor. Overigens is geluk niet voorbehouden aan de stad. Ook – of juist – daarbuiten, op het platteland en in de natuur, kan de mens het geluk vinden. Daar is het makkelijker om in contact te komen met de oerwaarden van het mens-zijn, met ‘Moeder Aarde’ en mede daardoor ook met de medemens. Zie ook de Amerongen-presentatie: ‘Waar ging het mis…?’. Daarmee pleit ik niet voor het afschaffen van de stad, maar wel voor een herbezinning op wat een stad moet of kan zijn.

  • @Martin: Dank voor je reactie. Ik denk dat je gelijk hebt. Je ziet natuurlijk nog steeds ook een grote behoefte van mensen om te wonen in het groen. Wij zouden er juist ook voor pleiten om steden groener te maken of in ieder geval de relatie te herstellen met het groene ommeland. Juist een beter begrip van natuur, voedselproductie en energie zal mensen gelukkiger maken. Iets wat in de landelijke gebieden bij iedereen al leeft.
    Anderzijds moeten we ons er van bewust blijven dat het daarvoor van belang is om goede contrasten tussen plekken te houden. De stad is intensief en sterk gemixt. Het landelijk gebied is extensief, kleinschalig en homogeen. Juist in de tussenmaat zit veelal een saaiheid.
    In de volgende blogs gaan we hier ook verder op in, dus blijf zeker meelezen en je reactie geven!

    @Eveline: Dank voor de tip. Leuke boekbeschouwing. We gaan ons er eens verder in verdiepen.

Geef een reactie