TerugGa terug
 • Laatste reactie: 12 november 2015
 • Aantal reacties: 5

… dachten de naïeve vastgoedjongens van de SNS Bank. Dus niet. En dus sprong de staat weer met miljarden bij om de derde nationale bank van de ondergang te redden. Je zou haast geloven dat het te gemakkelijk leningen verstrekken voor risicovol en te hoog geprijsd vastgoed loont! Wat als het geld dat nu moet worden bijgelegd voor al die vastgoedprojecten met torenhoge ambities en navenante aanvangshuren, met een beetje gezond verstand was besteed? Ik weet, gedane zaken nemen geen keer. Maar ik schets u graag het scenario dat zich gisteravond in mijn hoofd ontvouwde.

Stel… … dat die miljarden die nu nodig zijn om het puin van de bank te ruimen, in een fonds hadden gezeten. Geld dat helpt om nieuwe kantoorruimtes op A-Locaties bereikbaar te houden voor jonge ondernemers. Een fonds dat letterlijk ‘de ruimte’ biedt voor ontwikkeling, initiatieven, nieuwe ideeën en nieuwe ondernemingen; de multinationals van morgen. Op die manier zou er een ‘perpetuum mobile’ voor een kantoorlocatie kunnen ontstaan!

De jonge ondernemers stromen klein in, in nieuwe gebouwen of gebieden. Het kaf scheidt zich op natuurlijke wijze van het koren. De succesvolle ondernemers groeien en nemen de ruimtes over van de starters die het niet redden. Als jonge ondernemer betaal je weinig huur, minder dan € 100,- per m2. Groei je groter, dan stroom je automatisch door naar een hogere huur. En wie als multinational op een A-locatie wil zitten, waar hij ook nog eens wordt geïnspireerd door de jonge honden, betaalt de tophuur. Van die prijs wordt een deel gebruikt om van het jonge honden-huurfonds uiteindelijk een ‘revolving fund’ te maken. Een benadering die bedrijven succesvol aan een gebied kan binden. Er ontstaat een dynamisch en economisch interessant gebied waar huurcarrières worden gefaciliteerd en volop sprake is van natuurlijke doorstroming. De bedrijven vernieuwen zich immers, en daarmee blijft de bezetting gewaarborgd. Maar deze aanpak vraagt wel om een vernieuwde gebouwenvoorraad die verschillende gebruikerstypen kan faciliteren. Maar voor die initiële investering springt de staat maar wat graag bij, toch?

Koen de Boo

5 Reacties op Dat komt (vast)goed…

 • Symptahiek, maar niet goed genoeg, we kunnen beter. Je zou jonge ondernemers kunnen vragen om mee te helpen het probleem op te lossen door in die gebouwen communities te maken, door aanverwante bedrijven erbij te betrekken. Ze worden beloond met extra diensten, opwaardering pand, verduurzaming, leuke inrichting. Moet uiteindelijk hun gebouw worden. Hun club. Meer betalen als je succesvol bent, is als belasting, dat gaat iedereen van nature ondermijnen.

 • Op zich een goed idee van Rudy Stroink om groepen jonge ondernemers een community te laten bouwen in diverse leegstaande panden en ze ervoor te belonen op een andere manier. Dan nemen ze als het ware de rol van makelaars over die naar mijn mening een actievere rol zouden moeten innemen bij het zoeken naar gebruikers voor hun opdrachtgevers. Deze groep roept op dit moment te makkelijk dat kantoren of zelfs hele gebieden kansarm of kansloos zijn. Helaas zijn ze zelf niet eigenaar van de gebouwen, dan zouden ze de kwalificaties wel aanpassen.
  Gebouwen vullen met bedrijven die gelijk gestemd zijn of zich willen identificeren met andere groepen zoals de creatieven is zeker een optie. Wat we in de woningbouw doen met doelgroepen zoals the SmartAgent die gebruikt zou in de kantoren veel meer toegepast kunnen worden. Huisvesting is toch een verbeelding van je identiteit als bedrijf.
  Wat Koen de Boo in zijn aankondiging aangeeft qua huurprijzen van € 100,-/m2/jaar is voor een startende ondernemer aan de ruime kant. Meer laten betalen als ze het kunnen betalen lijkt op scheefwerken! Een fonds oprichten lijkt me weer iets te ver gaan. Ik denk dat de beleggers zelf tot de conclusie komen dat de prijzen te hoog zijn en zij hier iets aan moeten doen om überhaupt geld binnen te krijgen.
  Voorlopig betalen mijn kinderen in 2013 ook € 285,- mee aan het SNS debacle. En wat gebeurt er met deze heren, misschien een bonus inleveren, een doekje voor het bloeden! Financieren van projecten met een voorverhuur eis van 30% is natuurlijk ridicuul. Laat staan bij 8% voorverhuur een financiering verstrekken! De koopwoningmarkt heeft al jaren als eis 70% voorverkoop! En wat heb je liever als je zekerheden wilt hebben, een huurder of een koper? Misschien kun je aan verhuur meer verdienen, maar als een bedrijf failliet gaat heb je niks aan een huurcontract.
  Onder druk wordt alles vloeibaar zou ik zeggen. Grondprijzen gaan zelfs in Amsterdam omlaag. We moeten gewoon een paar stappen terug op de welvaartsladder om vervolgens op een pad te komen van normale verantwoorde rendementen waarbij iedereen goed kan werken en kan verdienen. Dan hoeft de staat tenminste niet bij te springen.

 • Rudy, beter kan het zeker. Jouw pleidooi gedijt mijns inziens goed bij reeds afgeschreven gebouwen die bij gebrek aan toekomst perspectief niet worden herontwikkeld. Ik zou willen pleiten om ook nu al aan de slag te gaan met de ‘dure’ leegstand in panden waar beleggers hun huren nog niet willen of kunnen verlagen, omdat ze er minder dan 10 jaar staan. Geef ipv een huur vrije periode aan grote corporates een keer een structurele huurverlaging aan jonge groeiers. Dat de succesvolle bedrijven wat meer betalen en daar ook meer voor krijgen is de basis van onze vrije markt, dus daar zie ik geen gevaar voor ondermijning.
  Ik zie daarin net als jij vooral behoefte aan communities. Plekken waar je niet op basis van gelijke activiteiten, maar gelijke identiteit samenkomt en waar een hoog service niveau is.

Geef een reactie