TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

Urban waste & Sustainable collaborations

Rotterdam verdicht haar stadscentrum. Dit is nodig door de steeds hoger wordende druk op de Randstad. Als uitgesproken torenstad kiest Rotterdam voor hoogbouw om aan de vraag naar zowel woningen als kantoren te kunnen voldoen. Dit levert compacte woonomgevingen op met een hoge dichtheid aan gebruikers. Al deze gebruikers produceren afval. In Rotterdam loopt dit op tot 500 kilo per persoon per jaar.

Tegelijkertijd streeft de stad naar een volledig circulaire manier van omgaan met afval. Dit betekent dat afval moet worden geminimaliseerd en wat overblijft wordt gerecycled. Naast deze circulaire ambitie is het ruimtebeslag dat afval legt op de openbare ruimte ook een belangrijke reden om na te denken over hoe afval moet worden behandeld. Een goed werkende openbare ruimte is namelijk een belangrijke voorwaarde voor succes van gebieden met hoge dichtheden. De schaarse openbare ruimte dié er is heeft baat bij een zo klein mogelijk ruimtebeslag van afval-gerelateerde objecten. Dit is moeilijk te realiseren bij bestaande oplossingen als gescheiden (ondergrondse) afvalcontainers en kliko’s op straat.

Er zal dus gedacht moeten worden aan andere oplossingen voor de afhandeling van stedelijk afval. Deze oplossing kan zowel aan de kant van ontwerp, beleid of techniek worden gezocht. Er zou bijvoorbeeld een buizensysteem met perscontainers in de torens ontworpen kunnen worden, beleid om het aantal vervoersbewegingen van inzamelaars terug te dringen kunnen worden ingevoerd, of praktische technische toepassingen binnen het huishouden kunnen worden gestimuleerd.

Waarschijnlijker en beter is een integrale oplossing die deze aspecten met elkaar verbindt.  Zo zouden synergiën kunnen ontstaan waar de buurt op meerdere manieren voordeel van heeft. Daarin zijn rollen weggelegd voor de gemeente, maar ook voor ontwikkelaars en eigenaren.

Master-studenten van de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit en de TU Delft hebben de afgelopen maanden gewerkt aan dit vraagstuk. Als case-study hebben ze de herontwikkeling van Pompenburg behandeld. Hun oplossingen gaan in op gedrag, prikkels voor ontwikkelaars, nieuwe partnerschappen, de gebruiker en een ideaal systeem van afvalverzameling. De studenten presenteren hun visies aanstaande donderdag 20 juni tussen 16 en 19 uur op het kantoor van Plein06.

Graag nodigen we u op dit netwerkevenement uit om samen met de studenten mee te denken en te discussiëren over deze opgave. Wellicht werkt u zelf aan een oplossing of bent u nauw betrokken bij één van de genoemde partijen. Op deze middag starten we een netwerk waarbinnen een oplossing voor ‘urban waste’ in Rotterdamse hoogbouw dichterbij komt.

Deelname is kosteloos. Registreer u hier

 

Geef een reactie