TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

Met plein06 werken we aan een verbetering van het tweede maaiveld in de binnenstad van Rotterdam. Het dakenlandschap biedt kansen voor een diversere, groenere en levendigere binnenstad, die gepaard kan gaan met de verdichtingsambities in de stad. Wij werken samen met ontwikkelaars, gemeente en het programma Multifunctionele Daken, om ideeën daadwerkelijk tot uitvoering te krijgen.

In het hoogstedelijke gebied van Rotterdam is de druk op ruimte groot; alles moet in de stad een plek krijgen en dat kan niet op het bestaande maaiveld. In diverse projecten in de stad zien we kans om het dakenlandschap van de stad beter te benutten en in te richten als een kwalitatieve gebruiksruimte, die gepaard gaat met nieuwe vastgoed en/of transformatieontwikkelingen


Toegankelijkheid

Geprogrammeerde daken kunnen een verlengstuk zijn van de openbare ruimte. Ze kunnen door hun hogere, en meer afgesloten ligging écht iets nieuws toevoegen aan het programma in de stad. Op het maaiveld speelt zich immers het drukke en rumoerige leven van de stad zich af, waar stromen auto’s, fietsers en ov door elkaar lopen, en waar iedereen toegang heeft tot de openbare ruimte. Het dakenlandschap kan juist uitsluitend plek bieden voor rust en ontspanning, waar voetgangers de baas zijn en waar bepaalde toegankelijkheid en regels spelen. Als op maaiveld de meest inclusieve ruimtes liggen, kunnen de daken meer exclusievere ruimtes worden. Juist de overgang van de publieke ruimte naar een meer exclusief dak is een interessante ontwerpuitdaging.

In sommige projecten worden nieuwe woonmilieus op hoogte toegevoegd. Bij deze projecten is de overgang van het openbaar gebied naar het private gebied van uiterst belang. Door in het ontwerp niet alleen de focus te leggen op het nieuwe maaiveld maar ook de routing vanaf de begane grond naar het nieuwe maaiveld en door in overleg te treden met stakeholders en gemeente ontstaan er kansen om op meerdere niveaus in de stad activiteiten en functies toegankelijk te maken en sociaal veilig te houden.

Duurzame en commerciële daken

Het benutten van de daken past in onze visie op een klimaatadaptieve, natuurinclusieve en meer sociaal inclusieve stad. De binnenstad zal de komende jaren snel gaan verdichten, maar daar staat kwaliteitsverbetering tegenover. Wanneer we integraal nadenken over verbetering van de stad op het maaiveld én op de daken, kunnen slimme koppelingen ontstaan. Door middel van beplanting wordt de ecologie in de stad versterkt en wordt op een natuurlijke manier regenwater benut en de gebouwen in de stad gekoeld. Het is belangrijk om de daken te gebruiken voor functies die de stad verrijken. Dit biedt ook commerciële kansen. Een exclusieve rooftopbar is hip, maar er zijn meer verdienmodellen mogelijk. Het dak kan ook echt van toegevoegde waarde zijn op wat in de gebouwen plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan een luxe kantoortuin, een openlucht fitnessruimte of een restaurant met moestuin. In sommige projecten ontwerpen wij zelfs openbare groene straten op hoogte, zodat er nieuw Retail en commercieel programma aan gekoppeld wordt en direct in verbinding staat met het stedelijk weefsel op maaiveld. Een nieuwe beleving en een nieuw verdienmodel.

Een procesaanpak
We vinden dat de daken in Rotterdam echt een stuk veelzijdiger kunnen worden gebruikt dan nu. Niet alleen brengen we ontwerptechnische mogelijkheden in beeld, maar het proces is net zo relevant. Eigenaarschap, beheer en gedeelde verantwoordelijkheid zijn zaken die om nauwkeurige afspraken vragen. Hoe regel je met meerdere eigenaren samen wat er op het dak gebeurt? Kan je met je buurman een recht van overpad afspreken? Hoe zorg je dat het ene dak goed aansluit op het volgende? Wij denken graag mee met ontwikkelaars over een betere benutting van hun daken. In de stad van de toekomst is geen enkel dak meer onbenut en zien we ruimte en potentie in een volledig nieuw te introduceren groen en commercieel gebruiken dakenlandschap.

Geef een reactie