TerugGa terug

Katendrecht is volop in beweging. In het “Pols” gebied zijn 4 ontwikkelaars bezig met nieuwbouw projecten conform het stedenbouwkundigplan. De vier ontwikkelaars Stebru, Heijmans, BPD, Frame Vastgoed en de gemeente hebben plein06 gevraagd om concreter invulling te geven aan de onderlinge synergie en de onderlinge relaties in het publieke domein. De visie op de publieke ruimte die is opgesteld gaat in op de programmering van de plinten, de invulling van de openbare ruimte en de gebiedsontsluiting en bereikbaarheid. Het geeft nadere duiding aan de gezamenlijke intenties en geeft concreter inhoud aan het geldend stedenbouwkundig plan.

 Het document geeft invulling aan de ambitie van de stad om ‘Op Zuid’ een bruisende centrum locatie met internationaal aanzien te creëren. Het Rijnhavengebied vormt daarmee een belangrijke Stepping Stone voor de verdere ambities op Zuid. Het versterkt de ambitie om de locaties aan de Rijnhaven beter aan elkaar te verbinden.

Onder andere door dit plan voor de Pols van Katendrecht zal ‘het Rijnhaven district’ (Wilhelminapier, Rijnhaven, Katendrecht) uitgroeien tot een levendig en kosmopolitisch centrum locatie aan de zuidzijde van de Maas waar mensen wonen, werken, verblijven & recreëren. Mensen willen er zijn en het meemaken, ondernemers willen er investeren, de gemeente, burgers en ondernemers kunnen hier gastheer zijn van (grotere) evenementen in de stad.

 Plein06 heeft in samenwerking met Reteam (www.reteamgroup.com) meerdere werksessies met de ontwikkelaars en gemeente georganiseerd om te komen tot de visie. Daarbij is zowel aandacht uitgegaan naar de projecten waar de ontwikkelaars zelf aan werkten alsmede de mogelijke projecten in de context van het gebied. Op basis daarvan is een waarschijnlijk eindbeeld inzichtelijk gemaakt en daarmee is getoetst of in de publieke ruimte daar voldoende op is geanticipeerd. Daardoor kwamen er discussies naar boven over looproutes, relaties met omliggende wijken, parkeer routing en parkeerfaciliteiten, belang van metrostation Rijnhaven en branchering van de detailhandel en bedrijfsruimtes.

 De visie publieke ruimte is enerzijds een definiëring van de identiteit van het gebied en daarmee een uitnodiging aan ondernemers die zich tot die identiteit aangetrokken voelen en anderszijds is het een programma van eisen voor de inrichting van de openbare ruimte en de beeldkwaliteitseisen van de plinten.