TerugGa terug

Visionaire Projectaanpak

Plein06 heeft samen met de gemeente Zoetermeer een visionaire projectaanpak gemaakt voor de entreezone van Zoetermeer. Pioniersgemeente Zoetermeer wil haar échte gezicht laten zien aan de buitenwacht. Door de A12, de stationsgebieden en diverse kantoorlocaties te transformeren naar aantrekkelijke, innovatieve verblijfs- en vestigingsgebieden versterkt de stad haar onderscheidende positie in de metropoolregio.

Plein06 nam het procesmanagement en stedenbouwkundig onderzoek voor haar rekening. Wij hebben gesprekken met stakeholders gevoerd, een gebruikersonderzoek georganiseerd, stedenbouwkundig en verkeerskundig ontwerpend onderzoek gedaan en een eerste Publiekslab opgezet om de stad en haar bewoners te betrekken.

Door opgaven te definiëren en door te kiezen voor een open-planproces waarbij uiteenlopende stakeholders worden betrokken, is een sterke aanpak neergezet.

Een integrale aanpak die deze grootschalige stedelijke ontwikkeling handen en voeten zal geven.